Przejdź do treści
Strona główna » Fibonacci retracement, zniesienie Fibonacciego co to jest i jak używać ?

Fibonacci retracement, zniesienie Fibonacciego co to jest i jak używać ?

  • przez
Fibonacci retracement, zniesienie Fibonacciego co to jest i jak używać ?

Zniesienie Fibonacciego jak kluczowy element analizy technicznej (AT)

Analiza techniczna jest jednym z kluczowych narzędzi stosowanych przez traderów na rynkach finansowych. W jej ramach istnieje wiele wskaźników i narzędzi służących do prognozowania przyszłych ruchów cenowych. Jednym z tych narzędzi jest zniesienie Fibonacciego (ang. Fibonacci retracement), które wywodzi się z matematycznej sekwencji o nazwie ciąg Fibonacciego.

Czym jest ciąg Fibonacciego?

Ciąg Fibonacciego to sekwencja liczb, w której każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich. Rozpoczyna się od 0 i 1, więc kolejne liczby w ciągu to 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, i tak dalej. Jest to fascynujące matematyczne zjawisko, które można znaleźć w przyrodzie, od struktury liści roślin po układ łusek ananasa.

Zniesienie Fibonacciego w analizie technicznej

Zniesienie Fibonacciego jest techniką analizy technicznej, która wykorzystuje poziomy oparte na liczbach Fibonacciego, aby określić potencjalne poziomy wsparcia i oporu w przyszłych ruchach cenowych. Te poziomy są obliczane na podstawie procentowej wartości zmiany ceny w danym okresie.

Najczęściej stosowane poziomy zniesienia Fibonacciego to:

  • 23,6%
  • 38,2%
  • 50,0%
  • 61,8%
  • 78,6%
  • 100,0%

Poziomy te są potencjalnymi obszarami, w których można się spodziewać, że cena może zmienić swój kierunek, zatrzymać się lub odwrócić. Na przykład, jeśli cena rośnie, a następnie spada i dotyka poziomu 38,2% Zniesienia Fibonacciego, istnieje szansa, że cena może ponownie wzrosnąć od tego poziomu.

Jak korzystać ze zniesienia Fibonacciego?

Traderzy używają zniesienia Fibonacciego jako narzędzia pomocniczego w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi wskaźnikami i narzędziami analizy technicznej.

Podstawowym procesem jest określenie głównego trendu cenowego, a następnie rysowanie linii od punktu startowego do punktu końcowego tego trendu. Następnie na wykresie są rysowane linie poziome odpowiadające poziomom zniesienia Fibonacciego. Te linie tworzą potencjalne poziomy wsparcia i oporu, na których cena może reagować.

Zniesienie Fibonacciego (ang. Fibonacci retracement) to popularne narzędzie analizy technicznej, które opiera się na matematycznej sekwencji znanej jako ciąg Fibonacciego. Wykorzystuje się je do identyfikowania potencjalnych poziomów wsparcia i oporu na rynku finansowym. Choć nie jest to absolutna metoda przewidywania cen, może ona dostarczyć traderom istotnych wskazówek dotyczących przyszłych ruchów cenowych i pomóc im podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *